ỐNG TRÒN INOX

 • Đường kính: 9.5mm – 76.3mm
 • Độ dày: 0.3mm – 2.5mm
 • Chiều dài tiêu chuẩn: 6000mm hoặc theo yêu cầu
 • Bề mặt: BA, 2B, HL (180 grit, 240 grit, 400 grit, 600 grit)
 • Chất lượng: tiêu chuẩn Mỹ ASTM A554, tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3459
 • Xuất xứ: Inox Nam Cường – Made in Viet Nam
Liên hệ đặt hàng Bảng kích thước

HỘP VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT INOX

 • Kích cỡ: 10mmx10mm đến 50mmx50mm – 10mmx20mm đến 50mmx100mm
 • Độ dày: 0.3mm – 2.0mm
 • Chiều dài tiêu chuẩn: 6000mm hoặc theo yêu cầu
 • Bề mặt: BA, 2B, HL (180 grit, 240 grit, 400 grit, 600 grit)
 • Chất lượng: tiêu chuẩn Mỹ ASTM A554, tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3459
 • Xuất xứ: Inox Nam Cường – Made in Viet Nam
Liên hệ đặt hàng Bảng kích thước

BĂNG INOX

 • Khổ: 20mm đến 680mm
 • Độ dày: 0.3mm – 2.5mm
 • Chiều dài: theo yêu cầu
 • Bề mặt: BA, 2B, No4
 • Chất lượng: tiêu chuẩn Mỹ ASTM A554
 • Xuất xứ: Inox Nam Cường – Made in Viet Nam
Liên hệ đặt hàng Bảng kích thước

V GÓC INOX

 • Kích cỡ: V20,V25,V30,V40,V50,V60,V100
 • Độ dày: 1.0mm – 4.0mm
 • Chiều dài tiêu chuẩn: 6000mm hoặc theo yêu cầu
 • Bề mặt: 2B, No1
 • Xuất xứ: Inox Nam Cường – Made in Viet Nam
Liên hệ đặt hàng Bảng kích thước

CÂY ĐẶC INOX

 • Đường kính: 5.0mm – 80mm
 • Chiều dài tiêu chuẩn: 6000mm hoặc theo yêu cầu
 • Bề mặt: BA, 2B
 • Chất lượng: tiêu chuẩn Mỹ ASTM A554
 • Xuất xứ: Inox Nam Cường – Made in Viet Nam
Liên hệ đặt hàng Bảng kích thước

CUỘN CÁN NGUỘI INOX

 • Khổ rộng: 600mm đến 1219mm
 • Độ dày: 0.3mm – 3mm
 • Bề mặt: 2B – NO4
 • Chất lượng: tiêu chuẩn ASTM A 240/480, tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3459
 • Xuất xứ: Inox Tuấn Đạt – Nam Cường – Made in Viet Nam
Liên hệ đặt hàng Bảng kích thước