ANGLE V STAINLESS STEEL

  • Size: V20, V25, V30, V40, V50, V60, V100
  • Thickness: 1.0mm – 4.0mm
  • Standard length: 6000mm or as required
  • Surface: 2B, No1
  • Made in: Nam Cuong stainless steel – Made in Vietnam

LIÊN HỆ

Gọi 0378 692 146 để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng

    Order Sizes

    Chi Tiết Sản Phẩm

    Phản hồi khách hàng & bảo hành sản phẩm

      Hotline - 0903.981.645