COLD ROLLED STAINLESS STEEL

 • Width: 600mm to 1219mm
 • Thickness: 0.3mm – 3.5mm
 • Surface: 2B – NO4
 • Quality: standard ASTM A 240/480
 • Made in: Nam Cuong stainless steel – Made in Viet Nam

LIÊN HỆ

Gọi 0378 692 146 để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng

  Order Sizes

  Chi Tiết Sản Phẩm

  Phản hồi khách hàng & bảo hành sản phẩm

   Hotline - 0903.981.645