Công ty TNHH kim khí Nam Cường bắt tay cùng với Viện Năng Suất Việt Nam triển khai chương trình đào tạo năng suất chất lượng

Ngày 11/03/2024 vừa qua, CÔNG TY TNHH KIM KHÍ NAM CƯỜNG đã có buổi làm việc với đoàn công tác của VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM chương trình ” ĐÀO TẠO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT, HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT 5S

cong-ty-tnhh-kim-khi-nam-cuong-bat-tay-cung-voi-vien-nang-suat-viet-nam-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-nang-suat-chat-luong

Tại buổi làm việc với đại diện thành viên trong đoàn công tác tại viện Năng Suất Việt Nam đã giới thiệu đôi nét về tinh hình hoạt động của nhà máy cũng như đào tạo năng suất chất lượng và các công cụ cải tiến năng suất ,áp dụng 5S trong doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp phát triển đội ngũ cán bộ có kiến thức và kỹ năng thực hiện các giải pháp giảm thiểu lãng phí, cải tiến dịch vụ, quá trình sản xuất kinh doanh để đạt được tăng trưởng năng suất và hướng đến phát triển bền vững.

cong-ty-tnhh-kim-khi-nam-cuong-bat-tay-cung-voi-vien-nang-suat-viet-nam-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-nang-suat-chat-luong

5S là một phương pháp quản lý đến từ Nhật Bản, áp dụng 5S giúp xây dựng môi trường làm việc sạch đẹp, thuận lợi cho công việc, an toàn cho người lao động và quan trọng hơn là thay đổi cách suy nghĩ, hình thành thói làm việc cũng như ý thức kỷ luật tốt. 5S còn là một công cụ cải tiến nền tảng cho hầu hết các hoạt động cải tiến trong doanh nghiệp.

cong-ty-tnhh-kim-khi-nam-cuong-bat-tay-cung-voi-vien-nang-suat-viet-nam-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-nang-suat-chat-luong

Buổi đào tạo đã diễn ra rất thành công tốt đẹp. Công ty TNHH kim khí Nam Cường kính chúc anh/chị sức khỏe, thành công và thịnh vượng.

Phản hồi khách hàng & bảo hành sản phẩm

    Hotline - 0903.981.645